KRISTIAN MASSEY MØLLER, mangeårig foredragsvirksomhed.

Anbefalinger af foredrag:
"Et stærkt powerpoint-show, hvor han via nedslag i kunsthistorien byggede bro mellem kunsten og de bibelsk-eksistenstielle spørgsmål; lidelsen, det meningsfulde liv og det hellige" (Af sognepræst i Dragør, Jens Bach Pedersen).
"En øjenvidneberetning som gjorde skelsættende indtryk. Med indsigt, udsyn og engagement fortalte han om de årsager, konditioner og konsekvenser, der er knyttet til soldaternes opgaveløsning under meget vanskelige forhold i Afghanistan" (Af rigspolitiets kursusleder, Sten Hansen).

Historiker, forfatter, feltpræst og Oddens sognepræst. Vestjyde, født 1960 i Ribe. Uddannet på Århus Universitet. Tidligere højskolelærer og valgmenighedspræst. Debattør, blogger og skribent i tidsskrifter og dagblade,. Medvirkende i DR-radioprogrammer, bl.a. i Tro og Eksistens.


Har udgivet anmelderroste romaner og debatbøger.
Om Den syriske garage: "Medrivende og engageret fortæller Kristian Massey Møller om det hjertegribende tema, hvor vi som mennesker i grunden hører hjemme".  Om Stille bøn i Helmand, en øjenvidneberetning fra udsendelsen som feltpræst i Afghanistian: "Han er helt tæt på soldaterne med en Hemingwaysk indlevelse og iagttagelse.
Fik 5 stjerner i Kristeligt Dagblad for Den fortabte søn. Nyligt udkom i 500-året for Martin Luthers reformation debatromanen: Dagen Bringer.

 

KRISTIAN MASSEY MØLLER - www.massey.dk Foredragsholder, forfatter, driver sammen med sin kone Christine Kejser Forlaget Zar.

KRISTIAN MASSEY MØLLER - foredrag, forfatterskab, forlag


Pris for sogne m.fl.: 4200 kr + højeste kørselstakst.
Pris for erhvervsliv og organisationer: 5500 kr + højeste kørselstakst.
Pris for små foreninger: Efter aftale.
Kontakt: www.massey.dk@gmail.com / krmm@km.dk.
Tlf: 59326296.
Adresse: Præstestræde 7 a, 4583 Sjællands Odde.  

FEMTEN FOREDRAG:

DANMARKS HISTORIE FRA 500 TIL NU – Folkelig og levende: ”Det er en mesterlig bedrift, at kunne fortælle Danmarkssagn og Danmarkshistorie, så den vedkommende skaber et rum af åndeløs spænding og indlevelse”, siger sognepræst Thomas Aallmann, Thurø. Foredraget tager tilhørerne med fra den første sagnhistorie omkring Dannevirkes opførelse, over kristningen og vikingetiden og middelalderen til svenskekrigene og Københavns bombardement til nederlaget ved Dybbøl og Danmarks rejsning i sætningen: "Hvad ud ad til er tabt, skal indadtil vindes". Afrundes med besættelsen og velfærdsstaten og Danmarks situation i dag. Et foredragsforløb over flere gange tilbydes også.                                                

AFGHANISTANKRIGEN – feltpræst blandt danske soldater: Foredrag om krigen, og om hvordan det har påvirket de danske soldater og danskerne og vores fortsatte engagement i verdens brændpunkter. Holdt på politiets årsmøde, hvorom Steen Hansen, Rigspolitiet, sagde: "Med indsigt, udsyn og engagement fortalte han om de årsager, konditioner og konsekvenser, der er knyttet til soldaternes tilstedeværelse under meget fremmede forhold". Min øjenvidneberetning fra Afghanistankrigen, Stille Bøn i Helmand kan i øvrigt lånes på biblioteket.

SØSLAGET VED SJÆLLANDS ODDE I 1808: Et dramatisk historisk foredrag kampen det danske orlogsskib Prins Christian Frederik udkæmpede imod 5 britiske skibe. Peter Willemoes, den unge søhelt fra Slaget på Reden i 1801 var med og faldt. Om selve slaget og nederlaget. Samt den tids stormagtskamp imellem Frankrig, hvori Danmark-Norge kom i klemme og måtte vælge side efter briternes bombardement af København i 1807.

DE SLESVIGSKE KRIGE – Sejr og undergangen ved Dybbøl: Også et stykke dramatisk Danmarkshistorie. Foredraget tager afsæt i Den første slesvigskrig fra 1848-50, sejrsrusen og den påtvungne fred i London. Løsningen fastholdte Helstaten og pegede mod en ny konfrontation og fatal konsekvens: Nederlaget ved Dybbøl i 1864.

DANMARK I MIN FARS OG MIN TID – Danmark mod nye tider: Et medrivende foredrag, som i fællesskab giver os erindringen og gensynet med historien i vores tid. Min bedstefar var med i "bondetoget" til København, og kunne køre i tog over den nybyggede Lillebæltsbro. Min far husker støvletrampene den 9. april. Selv er jeg født det år, hvor industrieksporten overhalede landbrugseksporten i 1960. Om opbruddet fra land til by og om sammensmeltningen mellem dem. Om at tale vestjysk og næsten miste det. Om flad demokratistruktur. Om kvindernes gang ud på arbejdsmarkedet. Om murens fald. Om indvandringen. Om Muhammed-krisen. Om krigen mod terror. Om et Danmark på vej mod nye tider. 

FRIKORPS DANMARK – Danske landsforrædere: Foredraget handler om de danskere, der under krigen meldte sig til tysk krigstjeneste i Frikorps Danmark med den danske regerings velsignelse, og som efter krigen blev dømt som landsforrædere. Om Danmark under besættelsen. Om frikorpsfolkenes bevæggrunde og kampene på Østfronten. Min roman Novgorod, som er en generationsroman omhandler temaet. Også den komprimerede udgave, Nazisten.

JANTELOVEN OG AKSEL SANDEMOSE: Forfatteren Aksel Sandemose blev kendt for sin skelsættende jantelov, hvorfra alle kender buddet: ”Du skal ikke tro, du er noget”. Han voksede op i starten af sidste århundrede under den kvælende jantelov, og spørgsmålet er, om janteloven i dag stadig spøger. Om Sandemoses svære livshistorie under Janteloven, og om Janteloven lever i dag.

GRUNDTVIG - Morgendømmen og det levende land: Foredraget tager afsæt i den lille Grundtvig. Tilblivelsen i slægten og i barndommen. Sådan som Grundtvig siden skulle anskue Danmarks tilblivelse i en morgendrøm. Herfra nedslag i Grundtvigs omfangsrige virke som voksen mand i et langt liv, som indskrev ham som en af de mest betydningsfulde i Danmarkshistorien.

GLOBALISERINGEN OG FOLKELIGHEDEN – En ny begyndelse: Foredraget diskuterer vor tids kulturelle og eksistentielle armod: I det at kende sig selv og blive sig selv sammen med andre i et folk. For hvor efterlader globaliseringen og individualiseringen os? Og hvad med den folkelighed, der værdætter et Danmark, vi dels kan være gæstfri i og dels må værne om?

DEN FORTABTE SØN – Mit yndlingsevangelium: Foredraget tager afsæt i mit yndlingsevangelium om "Den fortabte søn", som alle kan spejle sig i. Om ude godt, hjemmebedst. Om opbrud, opgør og hjemkomst. En ofte dramtisk odysse, hvori inddrages kendte livshistorier fra litteraturen, bl.a. min egen roman, Den fortabte søn.

TROEN I KUNSTEN – Fra renæssancen til nutiden: "Stærkt PowerPoint show, der bygger bro mellem en indgående kunstforståelse og de bibelsk-eksistentielle spørgsmål, lidelsen, det meningsfulde liv, og oplevelsen af det hellige", siger sognepræst Jens Bach Pedersen i Dragør. Foredraget tager afsæt i altertavlen i Gjógv kirke på Færøerne, hvor disciplen Peter trækkes op af havet af Jesus. Om kunstnerens billedskabelse, billedmotiver og livstolkninger. Om bl.a. Michelangelo, Niels Larsen Stevns, Per Kirkeby og Arne Haugen Sørensen.

MINE KRISTNE RØDDER – Dansk kristentro i dag: Foredraget handler om min kristne rødder, som på min mors side rummer de calvinsk-reformerte huguenotter i Frankrig, og på min fars side en Indre Missionske baggrund i Hjerm ved Struer. Baggrunde, der føres op til den moderne frigørelse og de materielle fremgang og hvor den danske kristentro står i dag.

GENERATION FREMGANG – Men til hvad?: Det gik fremad for alle i 1950`erne. Der var lykke og fremgang og sammenhold. Men hvad mistede vi? Om at genfinde det tabte i de nye tider. Om den store histories atomkrigsfrygt og den lille historie i hjemmet om det første tv. Om da mange fik parcelhus og satte børnene i institutioner og samtidig fik masser af gode ferieminder. Et tankevækkende foredrag, som kaster lys over vor tid, så vi kan forstå os selv.

BEVAR LIVSGLÆDEN – Om tro, håb og kærlighed: Alle oplever medgang og modgang. Det vi ved, er, at livet skal leves, og at vi må fastholde, at det har mening. En mening og glæde ved det nære. Om at møde vort mod og lade det komme til som livsmod. Også når vi trænger til trøst og andre trænger til trøst. Garneret med historier fra min vestjyske barndom.

ALDRING OG DEMENS – Livsmod, erindring og fortælling: Der er forskel på almindelig aldring og demens, bl.a. alzheimertypen. Også sammenfald. Adskiller man, betyder demens "ude af sind" og er en samlet betegnelse for alle hukommelsessygdomme, hvor aldring tit betyder nedsat korttidshukommelse. At glemme en gryde på komfuret er tegn på begyndende demens, men glemmer man at spise maden, kan der være grund til bekymring. At miste energi og lysten til familiefester, er heller ikke et udtryk for sygdom. Foredraget fokuserer med humor og alvor på aldringens vilkår og det at mestre tilværelsen. At gå ture, dyrke motion og bruge hjernen. Læse, gætte krydsord, følge med i hjemmet og samfundet. Ikke mindst erindre og fortælle.


FORFATTERSKAB

Indædt, 1990

Uredelig, 1998

Den yderste strand, 2001

Så hvorfor skrev du ikke, 2003

Cellofan, 2004

Narren, 2004

Had, 2006

Den syriske garage, 2006

År 2035, 2007

Døde sommerfugle i maven, 2008

Stille bøn i Helmand, 2009

Novgorod, 2010

Folk, 2011

Danmark i øjenhøjde 2011

Nazisten, 2012

Massakren, 2013

Blondie - fars søn, 2014

Den fortabte søn, forår 2016

Dagen Bringer, forår 2017

Bøgerne kan bestilles på online og hos boghandlere – også som e-bøger. Samt direkte på email: forlagetzar@hotmail.com.


FORLAGET ZAR

Christine Kejser & Kristian Massey Møller. Præstestræde 7 a. 4583, Sjællands Odde. Tlf. 59326296/forlagetzar@hotmail.com.

Forlaget Zar udgiver kun egne udgivelser.

Sidst i 2014: Blondie - fars søn.

Forfatter: Kristian Massey Møller.

154 sider, ISBN: 978-87-990172-6-3.

Udgiver og ekspedition: forlagetzar@hotmail.com.

Pris: 170 kr. (+ forsendelse). Boghandlerpris: 135 kr. (+forsendelse). Ikke-momspligtig.


Dagen Bringer: Udkommet marts 2017 på forlaget mellemgaard. I anledning af 500-året for Martin Luthers reformation.